LogowanieNasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego to kompleksowe usługi prawno-podatkowe z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności, oraz z zachowaniem w tajemnicy wszystkich wiadomości, które Klient nam udostępni.

Proszę pamiętać, że z tajemnicy zawodowej doradcę podatkowego może zwolnić tylko Sąd prawomocnym wyrokiem.

Oferujemy Państwu :

  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania ( w tym kompleksową pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, jak również jej zakończenia, co bywa trudniejsze z uwagi na opodatkownie likwidacji działalności)
  • konsultacje i porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki prawne ( również za pośrednictwem poczty elektronicznej )
  • opracowanie opinii prawno-podatkowych w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
  • reprezentacja klienta przed organami skarbowymi , uczestnictwo jako pełnomocnik w trakcie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego czy kontroli skarbowej przed Urzędem Skarbowym oraz Urzędem Kontroli Skarbowej. Prowadzenie spraw klienta przez całe postępowanie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji ( Izba Skarbowa ) ,w tym pisanie odwołań, zażaleń oraz innych niezbędnych pism procesowych, ponadto macie Państwo zapewnioną pomoc w trakcie zwykłych czynności sprawdzających jakich wiele zdarza się w trakcie prowadzenia działalności.
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi oraz sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, jak również skarg kasacyjnych do  Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych, zgodne z obowiązującym stanem prawnym
  • audyt podatkowy, czyli kontrolę poprawności rozliczeń podatkowych

Dobry doradca podatkowy to konieczność w przypadku przedsiębiorców, którzy potrzebują zyskać na czasie przeznaczonym na te sprawy, których nie mogą powierzyć w ręce innych osób. Oferujemy również doradztwo podatkowe Klientom indywidualnym. Jednorazowo, jak i na stałe, gdy zachodzi taka konieczność. Nadto szereg innych usług w wymienionych zakresach.

Dobry doradca podatkowy we Wrocławiu

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że Wrocław to na tyle duże miasto, by znaleźć kancelarię, która oferuje kompleksowe doradztwo podatkowe. Dlaczego zatem warto zdecydować się na naszą? Ponieważ stawiamy na rozumienie potrzeb Klienta i podążanie indywidualnym schematem działania. Koszty oferowanych usług znajdziecie Państwo w zakładce cennik.

Zmieniony (Wtorek, 28 Marzec 2017 10:46)